7339

Stresshåndtering 2.0

Sådan får du dit overskud tilbage. Mere liv - mindre stress.

 

  På det her træningsforløb – og online stresskursus – får du 15 effektive redskaber til mere energi og mindre stress. Du får så oveni en masse yderligere værktøjer og viden, interviews med eksperter og meget mere – men grundfundamentet er bygget op omkring  min 3×5-model. Det er i alt 15 konkrete øvelser serveret i den rigtige rækkefølge. Mindre snak og mere effekt gennem konkrete handlinger. Det, der gør dette forløb specielt er, at du ud over stressreducerende øvelser, også får videnskabeligt dokumenterede redskaber til at øge din trivsel og dit overskud. Du reducerer altså din stress, samtidig med at du øger din trivsel. Derfor kalder jeg kurset ”Stresshåndtering 2.0”. Det dobbelte sigte, sikrer en langt større og mere varig effekt end de traditionelle metoder og kurser i stresshåndtering.
 • Har du ikke overskud nok til din familie og til dig selv efter arbejdsdagen?
 • Oplever du problemer med hukommelsen?
 • Kører dine tanker ofte rundt og har du svært ved at sove?
 • Længes du efter mere glæde og lethed i dit liv?
 • Ønsker du mere succes på jobbet og mere energi til dit privatliv – samtidig?
 • Vil du sikre din mentale sundhed?
7341

4D Personprofilen

Er du Føler, Tænker, Handler eller Forandrer?

 
God kommunikation skaber gode resultater. Så kort kan det siges. Onlinekurset sætter fokus på de fire interaktionstyper; Føleren, Tænkeren, Handleren og Forandreren. Når du kender og genkender den af de fire typer som du kommunikerer med, er det enkelt at stille ind på den rette frekvens, så kommunikationen lykkes. Samtidig fortæller typen også noget om vedkommendes foretrukne måde at samarbejde på. På det her onlineforløb får du en række effektive værktøjer til at forstå andre – og dig selv – meget bedre.
 
 • 4D Profiltest – så du kan finde din egen profiltype
 • Videoer med skuespillere – så du lærer at kende – og genkende – de fire typer
 • Sådan kommunikerer du til hver af de 4 typer
 • Introduktion til den psykologiske baggrund for de fire typers adfærd, styrker og svagheder
 • Gode råd til samarbejdet mellem de fire typer
7344

Stress Management

More well-being. Less stress.

 
  On this online course you will get 15 efficient tools to get more energy and less stress. On top of that you will get tools and knowledge, interviews with experts and a lot more. The foundation is our 3×5-model. It is 15 concrete exercises served in the right order. Less talk and more efficiency through actions. What makes this course special is that you will get stress reducing exercises and at the same time exercises that increase your well-being. All scientifically proven tools to increase your energy and your well-being. I call it 2.0 because it has this double focus. Traditionally courses in stress management will give you tools to reducing stress but you need the other focus-areas also; how to increase your well-being to get long-term effect.
 • Do you have enough time for your family and yourself after work during the week?
 • Do you experience problems with your memory?
 • Do you have sleeping problems and do you have too many thoughts in your head?
 • Do you long for more joy and ease in your life?
 • Do you wish for more success at your job and more energy in your private life at the same time?
 • Do you want to secure your mental health?