Med et af disse 7 argumenter prøver din hjerne at spolerer dine karrieredrømme

Hjernen har en altoverskyggende mission, og det er at beskytte os. Denne opgave er vigtigere, end at vi udvikler os og er glade for vores arbejde. Gennem menneskets historie har det ukendte været farligt, og derfor vil din hjernes autopilot modarbejde dig, hvis du gerne vil skifte dit kedelige job ud med et, der er mere udfordrerne. Og tilsyneladende er der mange danskere, der gerne vil opnå mere med karrieren. Det er nemlig et af danskernes mest populære nytårsforsætter i år, det viser en undersøgelse fra analysevirksomheden, Wilke. Men mange vil formentlig aldrig komme i mål med deres karriereambitioner. De vil nemlig møde modstand fra deres egen hjerne. Gennem generationer er der i dine ca. 100 milliarder hjerneceller blevet dannet læringsspor, som er kodet til at betragte det ukendte som farligt - men heldigvis kan du med træning selv omkode disse læringsspor, så din hjerne hjælper dig med at opnå dine drømme i stedet for at forhindre dig i det. Kod din hjerne til succes Hvis du i en periode tvinger dig selv til at tænke på en bestemt måde, vil denne tankegang blive indprentet som læringsspor i din hjerne. Det kan du udnytte til at gøre dine karriereambitioner mere realistiske, hvis du begynder at tvinge din hjerne til at betragte det ukendte som muligheder i stedet for trusler. Forskning viser nemlig, at en håbefuld tankegang forøger akademiske præstationer med 12%, jobresultater med 14% og lykkeniveauet med 10%. Der er altså gode grunde til at omkode din hjerne til at være mere håbefuld og åben over for nye muligheder, men det er lettere sagt end gjort. Hvis du vil lykkes, er det en fordel, at du er bevidst om hvilke behov din hjerne styrer efter. Med et af disse 7 argumenter prøver hjernen at få dig til at droppe dine drømme Der er syv grundbehov, som er styrende for os som mennesker. Det er behovet for domæne, relationer og tilknytning, indflydelse og magt, struktur og orden, kompetence og status, rimelig og retfærdighed samt behovet for tryghed. De syv grundbehov kan f. eks. give følgende tanker, hvis man overvejer at skifte job.
  1. Jeg mister min dejlige plads på kontoret
  2. Jeg mister mine gode kollegaer
  3. Jeg mister min magtfulde og indflydelsesrige position
  4. Jeg mister overblikket over min velkendte arbejdsdag
  5. Jeg mister mine arbejdsopgaver som jeg er blevet super kompetent til
  6. Jeg mister min rimelige og retfærdige chef
  7. Jeg mister min indkomst fra mit nuværende job, tænk hvis jeg ikke kan finde ud af det nye og ender med at blive fyret.
Som menneske må vi lære, hvilket af de syv grundbehov, vi er styret af. Når vi er bevidst om det, kan vi bedre handle og blive i stand til at gribe de muligheder, der er foran os, fremfor at se det ukendte som en trussel og lukke ned. Når du kender dit grundbehov, kan du sige nej til det, næste gang det står i vejen for dine drømme.
×
Menu
Online kursus
Kontakt
Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev