Stresshåndtering på arbejdspladsen

Hvad er god stresshåndtering på arbejdspladsen? Og skal arbejdspladsen overhovedet blande sig i en stresssygemelding, der er begrundet i medarbejderens privatliv? 
JA!

Ja, arbejdspladsen skal blande sig i en stresssygemelding uanset hvor stressen stammer fra.  Vi er hele mennesker, så hvis der er overskud og glæde i privatlivet, så smitter det som regel godt af på arbejdspladsen. Og omvendt, hvis man er i krise i sit privatliv, så vil der uvægerlig være mindre overskud og energi til at kunne tage sig af krav og arbejdspres på jobbet, derfor bliver vi nødt til at vide, hvordan vi stresshåndterer på arbejdspladsen, uanset hvor stressen kommer fra. Hvis vi sætter ind med gode værktøjer og teknikker for stresshåndtering– nogle som kan helbrede og ikke bare symptombehandle - så gavner det medarbejderen og arbejdspladsen ligegyldigt hvor stresspåvirkningerne kommer fra.
Som HR-direktør går jeg ikke så meget op i, om stressen er opstået i privat- eller arbejdslivet. Dvs. hvis det er opstået på arbejdspladsen, skal vi sætte alt ind for at sikre, at vores vilkår er gode og at der er en rigtig god balance mellem krav og ressourcer.
Men jeg lader ikke stresshåndteringen på arbejdspladsen komme an på, om stressen er opstået i privatlivet eller på arbejdslivet, jeg går op i, at vi gør alt hvad vi kan for at få helbredt stressen, hvis den først er ramt rigtig hårdt. Og hvis det er en mild stress, uanset hvor den er opstået, så kan vi faktisk igennem stresshåndtering på arbejdspladsen gøre rigtig meget for medarbejderen og for at holde medarbejderen i sit job uden an lang sygemelding.
Det er vigtigt, at medarbejderen kommer godt og hurtigt ovenpå igen, da det alt andet lige er bedst for personen, personens familie og naturligvis også for virksomheden. Og så er det i alles interesse, at det bliver en langsigtet løsning, hvor der bliver taget fat i årsagerne til stress og ikke bare symptombehandling – og det er en vigtig del af den stresshåndtering på arbejdspladsen, man skal arbejde ud fra.  

Men hvordan opstår stress?

Stress opstår. når der er ubalance mellem de krav, der stilles til en (eller man selv stiller til sig selv) og de ressourcer man har til rådighed, og på de fleste arbejdspladser er nogle af de sygemeldinger, der opstår, grundet i stress.
Derfor bliver vi nødt til at kigge på den ubalance, der er opstået og hvor den kommer fra. Medarbejderen skal have nogle gode teknikker til stresshåndtering, nogle der kan reducere stress men også nogle, der kan være med til at øge energien og lidt smart sagt; sætte ind på overskudskontoen.
Den rette hjælp er helt afgørende, og her er det individuelt, hvad der virker bedst, da det er individuelt, hvordan en person oplever stress og hvor svært eller let det er at fjerne eller reducere årsagerne til stress.
Derfor har man som virksomhed brug for at have en god stresshåndteringspolitik, der kan tilgodese den enkelte, og så vi ved, hvad vi skal gøre, når stress eller optakt til stress opstår hos en medarbejder.
 

Hvad er god stresshåndtering på arbejdspladsen?

Vi har som ledere og HR et stort ansvar for stresshåndteringen på arbejdspladsen, og den starter i dagligdagen. Det starter med, at vi er i daglig kontakt med vores kolleger og medarbejdere, at vi lytter til dem – også med øjnene og kigger på, hvordan de har det, og om de ændrer adfærd. Vi skal skabe en kultur, hvor det er trygt for medarbejderne at fortælle om, hvordan de har det. Og det gør vi ved ganske simpelt at vise interesse for vores medarbejdere. Ikke kun på den årlige MUS, men i dagligdagen.
Tal med din medarbejder, helst hver dag, og lyt, observer og stil spørgsmål. Og så skal vi en gang for alle droppe den med, at vi ikke vil spørge til, hvordan vores medarbejdere har det af frygt for at blande os. Som regel drejer den undskyldning sig jo ikke om medarbejderens ve og vel men om, at man selv er usikker på, om man kan håndtere svaret, og man er usikker på, hvor grænsen for privat- og arbejdsliv går. Men lad medarbejderen selv bestemme, hvad vedkommende vil dele ved at udvise interesse og ganske simpelt spørge til, hvordan det går, hvad man kan gøre for sin medarbejder, hvordan man kan støtte, prioritere og hjælpe med at skabe den balance, der er så vigtig.
Den allerbedste stresshåndtering i hverdagen er at forebygge stress ved at være i tæt dialog med medarbejderne og oprigtigt interessere sig for dem. Og i den dialog og interesse kigge på balancen mellem krav og ressourcer, og hvis medarbejderen er presset på hjemmefronten, så kan vi tale med dem om de muligheder, der er for at få professionel hjælp alt efter, hvor hårdt ramt medarbejderen er.
En erfaren og dygtig leder og HR-person kan tage værdifulde samtaler med en medarbejder, der oplever et pres, men som ikke er decideret syg af stress, og disse samtaler kan have en rigtig god effekt. Tænk på, at du som leder skal være med til at reducere årsagerne til stress og samtidigt hjælpe med at øge mulighederne for bedre overskud for personen.
 

Professionel hjælp som en del af stresshåndtering på arbejdspladsen

Professionel hjælp kan i forbindelse med stresshåndtering på arbejdspladsenvære flere ting. Det kan være, at man igennem arbejdspladsens sundhedsforsikring har adgang til psykologhjælp, men jeg har også gode erfaringer med at have dygtige stress-professionelle behandlere, terapeuter eller psykologer tilknyttet virksomheden, som vi som virksomhed kan ringe til og som hurtigt kan være klar til hjælp inden skaden er sket eller hvis man oplever, at der er ekstra pres på en medarbejder.
En behandler igennem sundhedsforsikringen kan man oftest ført benytte, når skaden er sket, og det er så vigtigt at tage en ting som stress i opløbet, hvis det kan lade sig gøre. Jeg går meget op i at have de bedste behandlere tilknyttet og sikre, mig, at de benytter de rette og videnskabeligt udforskede teknikker til stresshåndtering. De rette behandlere har nemlig de rette værktøjer, som medarbejderen kan arbejde med derhjemme i det tempo og på den måde, der nu passer den enkelte.
Og nogle vil sige: jamen hvis en medarbejde er stresset, kan vedkommende så overhovedet overskue at bruge nogle teknikker til stresshåndtering? Der vil være behov for ro i og omkring en, når man oplever et forøget pres eller stress, men for mange er det med at lukke og slukke for alt i en ubestemt periode være mere angstprovokerende end noget andet. Derfor kan teknikker til stresshåndteringgive en oplevelse af, at man selv kan gøre noget og aktivt deltage i helbredelsen, hvilket kan være helbredende i sig selv. HR skal bare sikre sig, at de teknikker til stresshåndtering, der bliver brugt i forbindelse med stresshåndtering på arbejdspladsen,er valide og videnskabeligt funderet. Det skal være teknikker og værktøjer, der skaber en langsigtet virkning, og som tager hånd om årsagerne og ikke bare symptomerne.  

Hvis ansvar er det?

Selvom vi som virksomhed har et stort ansvar for medarbejdernes trivsel, så har medarbejderne også et ansvar. Det ansvar er delt, vil jeg sige.
Vi skal som virksomhed sørge for de gode rammer, men som medarbejder skal man også tage ansvar for sin egen trivsel og arbejdsglæde. Og selvom jeg ofte hører medarbejdere sige, at de ikke kan fortælle deres chef, hvis de ikke kan klare det eller har for travlt, så har jeg endnu til gode at høre om den leder, der ikke tager det alvorligt, hvis en medarbejder kommer og beder om hjælp til prioritering.
Jeg oplever desværre ofte, at medarbejderne tror, de ikke kan sige det, men på den anden side står en leder og siger: ”Bare medarbejderen dog havde sagt noget, for hver gang jeg spørger, siger medarbejderen, at det går fint”.
Ja, vi har som ledere og HR et stort ansvar for at spørge ind og være opmærksomme, som sagt, men vi har også som medarbejdere ansvar for at sige til. Det er kun et tegn på ansvarlighed, hvis man som medarbejder siger til, hvis opgavemængden eller -kravene overstiger ressourcerne.
Og hvis man har sagt det, måske også gentaget det men lederen ikke agerer, så skal man gå til HR. Og har man en god HR-afdeling, så ved de nøjagtigt, hvad der skal gøres i de enkelte tilfælde og tager med det samme affære i forhold til deres politik for stresshåndtering på arbejdspladsen.

- Jette Skeem

HR- og Kommunikationsdirektør, Aller Media  
×
Menu
Online kursus
Kontakt
Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev